باشد والدین در تربیت فرزندان موفقتر خواهند بود

سبک ترک کننده و غفلت ورز ، والدین بر اساس این سبک نسبت به کودکان خود بی تفاوت هستند. ارتباطش با محیط بیشتر می شود، تفاوت های کم و بیش تدریجی در الگوی شخصیت او پدید می آید و صفات تازه ای کسب می کند. و به ترک آن عادت دهند، همچنین مستحب است کودکان را در جهت کسب ارزشها و فضائل اخلاقی تربیت نمایند و علوم و فنون مفید را آموزش دهند. محدود کردن پسرها و دخترا بر اساس جنسیت آنها برای انجام کاری که میتوانند انجام دهند و نمیتوانند انجام دهند، در واقع به آنها میگوید که روشهای خاصی وجود دارد که پسرها باید رفتار کنند و دخترها هم باید به روش خاصی رفتار کند و اگر رفتار آنها مطابق با آنها نباشد، اشتباه است. در واقع از همان ابتدای زندگی کودک، والدین میتوانند بر رفتار او تاثیر بگذارند. حضرت رسول صلی الله علیه و آله می فرماید: «طلب رزق حلال بر هر مرد و زنی واجب است.» «و رزقی که از غل و غش پاک نباشد، خوشبختی نمی آورد.» ناتوانی کودک در به دست آوردن غذای سالم و مناسب که لازمه رشد و تعالی جسمی و روحی اوست، وظیفه والدین را در این امر نمایان تر می کند.

از دیدگاه دین، کودک تا هفت سال اول زندگی سید و سرور است و تعبیر رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله هم از این مرحله تربیتی «سیادت کودک» است. اندک تأملی در آییننامه اجرایی کانون و اصلاح و تربیت نیز مؤید این ادعاست که هدف اولیه سیاستگذاران جنایی ایران بازپروری و اصلاح کودکان و نوجوانان بزهکار است و بنیان اصلی تأسیس این نهاد، بر مبنای پیشگیری رشدمدار بنا شده است. در ماده 21 آئیننامه اجرایی کانون نیز، بررسی منظم وضعیت رفتاری کودکان و نوجوانان بزهکار در مدت حضور در کانون اصلاح و تربیت که به دوباره پرورش دادن این دسته از بزهکاران در بستر نهاد مذکور بهمنظور پیشگیری از رویآوری دومرتبه آنان به بزهکاری تأکید دارد، به کانون اصلاح و تربیت واگذارشده است. تقویت روحیه دینی : مؤثرترین روش برای پیشگیری از کگروی های برخواسته از میل جنسی و سایر بذهکاریها در سنین نوجوانی پرورش و تقویت ایمان دینی است تجربه نشان داده است که در این دوره و سنین هیچ عاملی به اندازه ایمان دینی قادر به کنترل و مهار نفس نیست . تأکید دین بر تهیه غذای سالم و حلال به عنوان عامل زمینه ساز رشد و پرورش درست کودک، واجب شمرده شده است. اهمیت تربیت در سن سیادت، به این علت است که شخصیت فرد در 5 سال اول زندگی شکل می گیرد.

آنچه در بین مردم مطرح است حقوق فرزندان نسبت به پدر و مادر است و بیشتر روی این موضوع مانور می دهند در حالیکه پدر و مادر نیز حقوقی نسبت به فرزندان شان دارند و بیشتر والدین نسبت به این امر غافل هستند. البته تعادل بین این دو نقش بسیار مهم است. مشکل اکثر والدین این است که نمی­توانند بین اقتدار و محبت تعادل ایجاد نمایند. آموزش این نکته باعث خواهد شد تا او بیاموزد به علایق خود نیز احترام بگذارد و اهداف خود را محترم بشمارد، در غیر این صورت او نیز لذتی از زندگی خود نخواهد برد. بر اساس تغییرات روحی، جسمی و عقلی که در انسان رخ می دهد، سه دوره تربیتی برای او نیاز است که پرورش وی نیز باید با شناخت ویژگی های هر دوره صورت پذیرد. در صورت عدم رضایت طرف دیگر، خروج بچه از کشور تنها با اجازه ی دادگاه میسر است. رئیس وقت سازمان پزشکی قانونی در اردیبهشت سال (صلی الله علیه و آله)۸، آمار سقط جنین در سال ۶(صلی الله علیه و آله) را (صلی الله علیه و آله) هزار و ۳۰۴ مورد و در سال (صلی الله علیه و آله)(علیه السلام)، (صلی الله علیه و آله) هزار و ۱۴۳ مورد و به طور کلی سالانه ۴۵۰ هزار سقط در کشور را اعلام کرده است.

هفت سال دوم، سن تعلیم پذیری، اطاعت و فرمان برداری است و هفت سال سوم، سن نظرخواهی و مشورت. بر شما لازم است دايه پاكيزهای برای شيرخوارگی كودكان خود برگزينيد؛ زیرا شير بر فرزند اثر میگذارد». هر چه سن کمتر باشد، اثر عوامل محیطی در ذهن پا برجاتر و استوارتر است. ازاینرو «پژوهشنامه راهبردی امنیت فرهنگی افق مکث» تربیت دینی در خانواده را موضوع شماره بیستویکم خود قرار داده است تا با استفاده از پژوهشها و نظرات نخبگان و کارشناسان، گامی در مسیر رفع چالشهای تربیت دینی در خانواده و ارائه راهکار و راهبرد عملیاتی برای بهبود و ارتقای آن بردارد. او نمی تواند کارهای شخصی خود را انجام دهد و از این جهت به سن رفع نیازها هم تعبیر می شود. کارشناس مشاوره عنوان کرد: این تصور که فرزند دلبند من نباید سختی بکشد تصور بسیار غلطی است، آیا خیانت از این بزرگتر وجود دارد که ماهیت دنیا را برای برای کودکت برعکس جلوه دهی و او را از لذت نبرد با سختیها و حل مشکلاتش محروم سازی! همچنین آنها فکر خواهند کرد که من نباید خودسری کنم چون تنبیه خواهم شد.

دیدگاهتان را بنویسید