انرژی درمانی چیست؟

مانند ریشه های درخت ، چاکرای ریشه ما را به زمین متصل می کند. عقیق برای بیماری ها و ناتوانی های چشمی بسیار تاثیر پذیر است و همچنین دارویی تقویتی برای دستگاه های تولید مثل می باشد و در واقع از روح جدید حمایت می کند زیرا در دوران بار داری بسیار تأثیر برانگیز خواهد بود. سنگ توپاز بعلت قدرت و انرژی زیاد، پیشنهادی برای تأثیر مثبت بر مهارتهای ارتباطی نوشتاری و گفتاری، گاهی سنگ نویسندگان نامیده می شود. هزینه کلاس های ریکی ، سمبل های ریکی اسویی، ریکی از راه دور ، جراحی با ریکی ، شرحی بر محتوای دوره های ریکی و مراقبه های ریکی از مواردی است که برای تان شرح خواهیم داد. دکتر اسویی در یکی از کلاس های درس اش با این سوال مواجه می شود که مسیح گفته است “این قدرت شفاگری من را ضعیف ترین شما هم دارید” شاگرد کلاس از اسویی می پرسد پس چرا ما این قدرت را نداریم؟

دکتر اسویی ۵ اصل را برای شاگردان اش به یادگار گذاشته که پیوسته در کنار Reiki ریکی آنها را مورد توجه و یادآوری خود قرار بدهند. اگر مهم ترین کار Reiki ریکی و اعجاز آن را انرژی درمانی بدانیم پس چگونه بود که خود دکتر اسویی در سن ۶۳ سالگی بر اثر سکته قلبی جان به جان آفرین سپردند. امروزه نمونه هایی از این عصاها توسط درمانگران سنگ دوباره بازسازی شده و اگر بخواهید می توانید یکی از آنها را برای خود تهیه کنید تا قدرت جادویی داشته باشید. این مرحله از ریکی تا شهریور سال ۱۳۹۸ هنوز برای آموزش به صورت مجازی تهیه نشده است و به صورت حضوری برگزار می گردد. اگر چه تاثیر دراز مدت سنگ ها بر انسان و دلایل علمی این تاثیرات هنوز در هاله ای ابهام و تردید است. اول اینکه با تکیه بر تاریخچه زندگی استاد اسویی، Reiki ریکی انرژی درمانی نیست! شکل منحصربهفرد هندسی هرم ، انرژی را به داخل وارد می کند که این باعث میشود به راحتی عمل پاکسازی اتفاق بیافتد.

در طبیعت درمانی، روشها و توصیههای زیادی برای ایجاد محیطی سالم وجود دارد تا بدن بتواند، خود را درمان کند. اما اگر دارید با خود فکر می کنید که خرید کدام یک از سنگ های درمانی برای شما بهترین هستند؟ یاقوت یک سنگ قیمتی گرانبها و مرتبط با خصوصیات شجاعت، عشق و خودباوری است. سنگ یاقوت کبود نمادی از فداکاری است، از این رو محبوبیت آن در حلقه های نامزدی است. بنابر این در وجود چنین مسائلی اجماع یقینی وجود ندارد. همچنین هر چاکرا عنصری دارد به این معنا اگر در معرض فرکانس یا تماس یا مجاورت آن عنصر قرار بگیرید آن چاکرا تحریک می شود. ریکی دادنی نیست گرفتنی است به این معنا که فرد گیرنده ریکی لازم است در پذیرش دریافت آن باشد. از این جنبه که هیچ عقیده دینی خاصی نه برای درمانگر نه برای بیمار پشتوانه کارشان نیست ،آنان مسوولیت خود را می پذیرندو آن را به گردن راهنمایان معنوی و الهی نمی اندازند.

در صورت احساس خستگی و بی حالی، داشتن یکی از این سنگهای قیمتی همراه خود باعث تقویت اتصال انرژی مثبت به ریشه چاکرا (Root Chakra ) شما می شود. آنها معتقدند این سنگ در بازکردن چاکراها تاثیر بسیار بیشتری دارد. برخی آن را قبول داشته و حتی به تشخیص آن با دوربین های پیشرفته معتقدند و برخی نیز گویند اگر دوربین حرارت اطراف بدن شخص را نشان میدهد دلیل بر وجود انرژی به آن صورتی که شما گویید نیست و شما یک مساله را که حسی مشاهده شده پایه تفاسیر خیالی خود قرار داده اید. این سنگ با بالا بردن خود باوری و اعتماد به نفس موجب درمان اعتیاد خواهد شد. اگر میخواهید تغییری بزرگ در زندگی خود ایجاد کنید، فرصت مطالعهی کتاب خارقالعادهی «زندگی شما پیام شماست» را از دست ندهید. اگر دوست داشتید میتوانید آنها را یادداشتکرده برای ما ارسال کنید. از فواید یوگا هر چه بگوییم که کم است؛ گرچه که در مطالب قبلی زی یوگا مفصلا به آنها پرداختهایم.

دیدگاهتان را بنویسید